Csakrák és meridiánok tisztítása

Csakrák és meridiánok tisztítása

Elhitették veled, hogy ’rossz vagy’, mert nem úgy működsz, ahogy mások szeretnék? Ne hidd el, ismerd meg magad! A Te sorsod is megváltoztatható!

Amit igénybe vehetsz tőlem, az Coaching=Kísérés/Mentorálás/Edzés/Felkészítés stresszes helyzeteid, félelmeid és szorongásaid, elakadásaid, traumáid oldására, az erőforrásaid kibontakoztatása céljából.

Azaz stresszmentesítő és félelemoldó, önsegítő, öngyógyító„technikákat” tanulhatsz tőlem szíved megnyitása, erőközpontjaid=csakráid tökéletes működtetése céljából.

Tanácskozhatsz velem erősségeidről, vágyaidról, elakadásaidról, gyengeségeidről, ha szeretnéd ezeket megosztani velem.
Viszont még a megosztás sem kötelező, mert teljes biztonságban és kényelemben engedheted el a múltbéli traumák tudat alatt futó programjait.
ÁM TENNED KELL ÉRTE. MINIMUM NAPI 15-20 PERCET, HA EGYEDÜL, OTTHON AKARSZ GYAKOROLNI.
VÁLASZTHATOD A CSOPORTBAN TÖRTÉNŐ GYAKORLÁST IS. EZ TÖBB IDŐ, DE HATÁSOSABB, MERT A CSOPORT EREJE IS SEGÍT.

Minden betegség és elakadás mögött valamilyen „trauma” és a szellemi törvényekkel ellenkező ún. „beszűkült nézőpont” rejlik.  A „traumák” legtöbbje nem tudatos. A minket nevelő emberek korlátozó hiedelmeiből, bántalmazásaiból fakadnak, melyekre valamilyen „túlélési mechanizmussal” válaszolunk. Ilyeneket öröklünk is, és/vagy egészen kicsi korban szerzünk is földi életünk során.

Most olyan stresszmentesítő és félelemoldó módszereket tanulhatsz tőlem, amelyek javítják idegrendszerünk azon működését is, melyet nem akaratunkkal irányítunk. (Pl. emésztés, vérnyomás, szívdobogás, stb.)

A honlapom fő oldalán felsorolt technikák alkalmazása mind azt célozza, hogy jó érzelmi és energetikai állapotba kerülj. Ezekkel megnyitod szívedet a valódi erődnek, hogy létrehozd az áramlást. Egyre hosszabb ideig tartó „flow” élményt! Mindenki ismeri, de nem mindenki képes tudatosan, bármikor helyreállítani.

A szív az emberi gondolkodás kezdete óta a szeretet szimbólumának és érzelmeink központjának számított. Aztán jött a modern orvostudomány, és megpróbálta elhitetni velünk, hogy a szív csupán egy pumpa, amely a vért áramoltatja szervezetünkben.

Igaz, hogy nekünk, „hétköznapi embereknek” nem álltak rendelkezésünkre tudományos ellenérvek, mégis makacsul tartotta magát körünkben az a meggyőződés, hogy a szív valójában mégiscsak érzelmeink központja.
Ezt számos szófordulat is alátámasztja, például: „megszakad a szíve bánatában” vagy „helyén van a szíve”, vagyis kellő bátorsággal tör célja felé. A „bátorság” szó a latinban „szívvel rendelkezőt” is jelent. Hallhatjuk a „szívtelen ember” kifejezést, s a „szív” szó pedig a „hit”-tel rokon. De a puszta „hit”-ről a „tudás”-ba érkezhetünk. Erdélyben a gyógyítókat „tudó emberek”-nek is nevezték.
Hogy ez az összefüggés mennyire igaz, és hogy a tudomány mekkorát tévedett, azt jól mutatja néhány meglepő kísérlet, amelyet 1993-ban végeztek el, ám soha nem hoztak nyilvánosságra. A tudományos világ ugyanis nehezen látja be a tévedéseit.
Az 1991-ben alapított és forradalmi felfedezéseiről ma már világszerte ismert HeartMath Institute újfajta kutatásokat végzett az érzelmek fiziológiájának, valamint a szív és az agy kölcsönhatásainak terén. 1993-ban például azt vizsgálták, miként gyakorolnak hatalmat az érzelmek az emberi test fölött. A kutatás során testünknek elsősorban arra a területére koncentráltak, amelyet közönségesen az érzelmek keletkezéséért teszünk felelőssé — vagyis a szívre.
Meglehetősen hamar, már az első vizsgálatok idején olyan meglepő megállapításra jutottak, amelyet korábban finom műszerek hiánya miatt még senki sem tudott műszerekkel kimutatni: nevezetesen hogy a szívet egy erőteljes, mintegy két és fél méter átmérőjű erőtér övezi. Ez azt jelenti, hogy a szív jóval nagyobb erőteret generál, mint az agy!
A tudósok addig azt feltételezték, hogy a maga elektromágneses impulzusaival az agy adóköre a legnagyobb. Akkor azonban találtak egy erőteret, amely jóval nagyobb; ráadásul olyan erős, hogy messze túlnyúlik a test határain. A szív által sugárzott erőtér valószínűleg még a mértnél is sokkal nagyobb, mivel a mai, még tökéletlen mérőberendezések nem tesznek lehetővé igazán pontos méréseket.
Az első meglepetés után hamarosan felmerült a kérdés: Vajon mi célt szolgál a szívünket körülölelő erőtér? Az eddigi felismerések éppoly figyelemre méltóak, mint amilyen meglepők:

A szív által létrehozott elektromos és mágneses mezők kommunikálnak testünk szerveivel.

Még azt is sikerült bebizonyítaniuk, hogy a szív és az agy összeköttetésben áll egymással, és a szív  ‘üzeni meg’ az agynak, milyen hormonokat, endorfinokat vagy más vegyületeket termeljen a testben.

Az agy nem önállóan cselekszik, hanem a szív jelzései alapján.

Vagyis valójában a szív osztja szét az információkat! De vajon miként kommunikál az aggyal és a többi szervvel? A további kísérletek során kiderült, hogy az információk az érzelmekkel állnak kapcsolatban.
Testünk, ‘finomtesteink’ (aura!) érzelmeink tartalmazzák tehát azokat az információkat, amelyek révén szívünk az agyat és a szerveket testünk pillanatnyi szükségleteiről tájékoztatja. Ám ez még messze nem minden. A kutatásokat folytatva ugyanis felfedezték, hogy a szív által gerjesztett elektromos és mágneses mezőt nem csupán érzelmeink alkotják.
Erejét egy további meghatározó forrásból, nevezetesen a meggyőződéseinkből is meríti, vagyis mindazokból a gondolatokból, amelyekben mélységesen hiszünk, s amelyek szerint az életünket irányítjuk.
Mindezt magában foglalja a szívből információkat hordozó energia, amelyet testünk akkora erővel sugároz, hogy nemcsak agyunkig és a szerveinkig jut el, hanem messze kiterjed a környezetünkbe. Egy-két szólás őrzi még magában ezt a réges-régi igazságot: pl. a “szívem mélyén” tudom, mi az igazság, a “szívem vágya” az, amit szeretnék, és természetesen a “szívemből szólt” az, akivel egyetértek.
Szívünk egyfajta közvetítő, amely minden meggyőződésünket és érzelmünket elektromos és mágneses rezgésekké és hullámokká alakít át.
Ezek az elektromágneses hullámok pedig nem korlátozódnak a testünkre, hanem mélyen behatolnak a környezetünkbe, és kölcsönhatásba lépnek mindennel, ami minket körülvesz. Szívünk egy másik nyelvre — a rezgések és hullámok kódolt nyelvezetére — fordítja meggyőződéseinket, elképzeléseinket és érzelmeinket, s így sugározza szét ezeket.
Meggyőződéseink a szív által sugárzott elektromos és mágneses hullámok formájában lépnek kölcsönhatásba a fizikai világgal.
A Hearth Math Institute vizsgálatai kimutatták, mekkora ez a kisugárzott energia.
• Az EKG-val mért elektromos ingerület az agy elektromos ingerületének (EEG) akár hatvanszorosa is lehet.
• A szív mágneses mezeje ötezerszer erősebb, mint az agy mágneses mezeje.
Szívünkből tehát sokkal nagyobb erő árad, mint az agyunkból. Miért olyan fontos, hogy tudjuk ezt? Egyszerűen azért, mert így végre megérthetjük, miért teljesülnek bizonyos vágyaink könnyedén, míg mások nem váltak valóra, pedig rengeteget fáradoztunk értük, és a legjobb tudásunkkal, lelkiismeretesen magunk elé képzeltük őket.
• Ha úgy mondogatjuk az affirmációkat, vagy jelenítünk meg lelki szemeink előtt bizonyos képeket, hogy a szívünk mélyén nem vagyunk meggyőződve vágyunk valóra válásának lehetőségéről, akkor csak az agyunk bocsát ki elektromágneses hullámokat, míg érzelmeink központja, a szív, ötezerszer nagyobb erővel sugározza valódi meggyőződésünket — többnyire kételyeinket és aggodalmainkat. Ennek következménye kézenfekvő: életünkben csakis az válhat valóra, amiben a szívünk mélyén hiszünk, majd tapasztalássá alakítjuk, azaz érezzük.
Ha meggyőződéseinket érzelmeink ereje is alátámasztja, összehasonlíthatatlanul nagyobb lesz a kibocsátott energia. Ám ha szomorúak, levertek és erőtlenek vagyunk, kívánhatunk, amit akarunk: a sivár érzelmek ereje még mindig sokkal nagyobb lesz, mint az értelmünké. Az elmúlt korok és napjaink prófétái, bölcsei és tanítómesterei folyton azt mondták és mondják, hogy meg kell tanulnunk a “szívünkkel látni”. DE mit jelent ez a valóságban?
Még mindig itt a legfőbb kérdés: szomorúságunkat, levertségünket, sivár érzelmeinket hogyan változtassuk kellemes érzésekké? Hogyan mélyítsük és növeljük úgy a hitünket, hogy érezzük is azt, hogy védenek, óvnak minket az Égi hatalmak? Tehát megjelenjen az erő, a jó érzés?

Szeretetre nyitott szívünkkel megváltoztathatjuk a világot.

Most mélyebb, és mindenekelőtt tudományosabb értelmet nyer a spirituális mesterek és a Biblia tanítása, hogy tudniillik a hit hegyeket mozgat.
„Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, (amit én cselekedtem), hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen, és amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.”
Csak a szilárd hitnek van elegendő ereje ahhoz, hogy a világban valami újat teremtsen.
Amiben hiszünk, és érezzük, megvalósul, mert a hitnek van a legnagyobb — a szívtájékból kiáradó — mérhető ereje.
• A szív jelzi az agynak, milyen hormonokat, endorfinokat vagy más vegyületeket termeltessen a testtel.
• A szív testünk legerősebb adója. Ez gerjeszti a legerősebb rendelkezésünkre álló mágneses és elektromos energiát.
• A szívből sugárzó mágneses és elektromos hullámokat érzelmeink és meggyőződéseink teremtik. Mindegy, hogy e hullámok jótékony hatásúak vagy ártalmasak: így is, úgy is hihetetlen erővel áradnak a világba.
• A szív egyfajta közvetítő. Meggyőződéseinket egy másik nyelvre, a hullámok kódolt nyelvére fordítja, és hihetetlen erővel sugározza szét.
• Ez annyit jelent, hogy meggyőződéseink sugároznak belőlünk, és a rezonancia törvényének értelmében hasonló rezgésű energiát keresnek.
• Hasonló hasonlót vonz. Ami energiánkkal azonos hullámhosszú, az valósággá válik az életünkben. Vagyis a meggyőződéseink valóra válnak.
Ezért, ha kívánsz, a legfontosabb, hogy arra összpontosíts, amit teremteni szeretnél. Ne annak add a figyelmedet, amit nem akarsz. Ahol a figyelmed, ott az erőd!
• szívből kívánj, ne csak gondolatban;
• ha azt akarod, hogy kívánságod teljesüljön, képzeld el, éld át, hogy tényleg megkaptad;
• ha azt akarod, hogy kívánságod teljesüljön, jeleníts meg képzeletedben egy helyzetet, amikor boldognak érezted magad, s mondj köszönetet, légy hálás érte.

Mit tehetsz még boldogságodért?

Alakítsd Te magad az életed! Ha van egy LÁTOMÁSOD/VÍZIÓD/SZÉP CÉLOD az életedről, az megvéd az eltévedéstől!!! Nem hagyod belerángatni magad olyan helyzetekbe, melyeket nem akarsz átélni!

1.     Az érzésebölcsességet (is) jelentenek. A test intelligenciáját. Az érzések/emóciók a velünk született intelligenciát jelentik.

kellemes érzések azt mondják nekünk, hogy „így tovább!” A kellemetlen érzések óvnak, figyelmeztetnek. Az érzéseink összeköttetésben állnak az idegrendszerünkkel. Mint egy sokk, amelyet a mellkasodban érzel, amikor az erdőben jársz és valami suhogást, bokrok zörgését érzékeled magad előtt. Ha az egy mérgeskígyót jelez, akkor az érzésed megmenthet téged. Logikus átgondolásra nincs időd, gyorsan és ösztönösen reagálsz. Az érzések gyorsabbak és mélyebbek, mint a logika. Ez egy nagy ajándék! Életet tud menteni!

Az olyan érzések, mint a szeretet, öröm, béke – azt közlik velünk, hogy jó helyzetben vagyunk.

Mindig igazuk van az érzéseknek, érzelmeknek? – Természetesen nem. Mindannyiunknak voltak már olyan érzelmei, érzései, melyek olyan reakciókra késztettek minket, melyeket később megbántunk. Olyan gondolatoknak adtunk helyet az elménkben, amelyek rossz sínre vittek minket, rossz helyzetbe kerültünk. Érzéseinket tehát nem szabad vakon követnünk. Sokszor előfordul, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy nincs egy véleményen a szívünk és a fejünkHiba van a rendszerünkben, s ez általában a fejünkben van/az elménkben. Nem gondolkodunk helyesen.

Az előttünk járó bölcsek leírták:

„Vigyázz a gondolataidra, mert szavaiddá válnak!
Vigyázz a szavaidra, mert tetteiddé válnak.
Vigyázz a tetteidre, mert szokásaiddá válnak.
Vigyázz a szokásaidra, mert sorsoddá válnak.”

Sigmund Freud azt írta le: „Kis dolgokban bízz a fejedben, nagy dolgokban bízz a szívedben.” Tanítványa Carl Gustav Jung sok mindenben nem értett egyet mesterével, de ebben igen. Viszont ő kutatta a „sorsszerűséget” is.

Elolvasásra javaslom: Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors c. könyvét. Persze ennek elolvasása nélkül is rájövünk önmegfigyeléssel, azaz gondolataink és érzelmeink megfigyelésével, hogy elménkben és tudatalattinkban, tudattalanunkban nem csupán „aranybánya” rejlik, hanem egy csomó sérülés, kigyógyítatlan seb/sérülés/trauma, melyekkel foglalkoznunk kell. Kultúránk, családunk örökségei gyakran „kultúrökörségek”, melyeket meggondolatlanul, hagyományból átvettünk, ám nincsenek összhangban a Jó Isten szellemi törvényeivel.

Mégis, ha figyelsz a tested jelzéseire, megfigyeled az érzelmeidet, s azokra eszközként tekintesz, s megengeded nekik, hogy felbukkanjanak – azaz nem fojtod el őket – elkezdheted a „belső munkát” velük. Ha érzelmeinket, érzéseinket elfojtjuk, elnyomjuk, egyre erősebben jelentkeznek. Ha még továbbra is elnyomjuk testünk jelzéseit:  – betegség fog kialakulni. (pl. rák vagy egyéb) Érzelmeink, érzéseink, testünk jelzései értékes üzenetek, meg kell értenünk/fejtenünk ezeket az üzeneteket. Érzéseink a testen keresztül üzennek. Tehát a gondolatok, érzelmek, érzések megfigyelése közben a test megfigyelésével is foglalkoznunk kell. Egy érzést, érzelmet mellőzni, figyelmen kívül hagyni, vagy ellenállni neki nem vezet jó útra. A test egyre erősebben fog üzenni, sorsunk megállít pl. egy betegséggel, balesettel, stb. Mert az érzelem, érzés közöl velünk valamit, s normális esetben akkor múlik el, megy át rajtunk, úgy tudjuk a kellemetlen érzést elengedni, ha megértettük az üzenetét.

Ha megengedjük az érzéseknek, érzelmeknek, hogy megjelenjenek, – bármennyire fájdalmasak is, – megkérdezzük, mit akarnak üzenni, legtöbbször megértjük az üzenetet és akkor feloldódnak.

 

2.     Az emberi érzelmeknek, érzéseknek van egy olyan jellemzője is, melyről a legtöbb embernek fogalma sincs. Pedig nagyon komoly hatása lesz életedre, ha felismered ezt a jellemzőt:  AZ ÉRZELMI ÁLLAPOTUNKAT TUDATOSAN MEGTEREMTHETJÜK, ELLENŐRIZHETJÜK, MEGVÁLASZTHATJUK. MINDENKINEK HATALMÁBAN ÁLL EZT MEGTENNI. EHHEZ ELŐSZÖR EGY DÖNTÉS SZÜKSÉGES!

3.     Ha el akarok egy olyan érzelmi állapotot érni, mely félelemmentes, béke, nyugalom, szeretet, öröm jellemzi, akkor ezt az érzelmi állapotot bizonyos eszközökkel és segítőkkel el tudom érni.

4.     Van hozzá recept: segít pl. a természet, zene, szépség, valamint a testben élő és fizikai test nélküli, szellemi segítőink.

–         Ha az ember egy szép kerten sétál át, vagy egy csodás erdőn, általában nyugodtabbnak érzi magát.

–         Ha kellemes, finom zenét hallgatunk, az megnyugtat.

–         Víz csobogása is többnyire nyugtató hatású. (Patak vagy tenger moraja)

–         Ha szép dolgokkal veszem magam körül, pl. szép növények, virágok, színek, formák, festmények, az megnyugtat.

–         Szellememet/elmémet megnyugtathatom imával, mantrákkal, meditációval, jógával, tudatos, koncentrációs gyakorlatokkal.

–         A természetben, friss levegőn, napsütésben eltöltött idő nyugtat. Stb.

–         Melegséggel, szeretettel veszem magam körbe, Szeretetet adok és befogadok, ÖSSZEKAPCSOLÓDOM A TEREMTŐVEL , akkor már ellenőrzés alatt tudom  tartani a negatív érzelmeket, érzéseket is.

Ez persze nem azt jelenti, hogy többé nem lesznek kihívások, s életünk minden percében, a nap minden másodpercében fantasztikusan jól érezzük magunkat. Lesznek olyan emberek, akik bántanak, s ez fájdalmat okoz. Ránk törhetnek olyan érzelmek, melyek elborítanak és átmenetileg szomorúságot okoznak vagy mély érzelmi kútba, fájdalomba löknek. Vannak ilyen sorsszerű események. Pl. családtagok, gyermekek, élettárs elvesztése, balesetek, stb.

Ám ha van egy szép VÍZIÓD, még ezeket is könnyebben elviseled. Még ekkor is tudsz olyan dolgokat tenni, olyan dolgokra gondolni, olyan segítőket kérni, hívni az életedbe, akik segítségével gyógyítani tudod a sebeidet.

Általában, ha nem valami óriási testi vagy lelki traumáról  van szó, megvan a képességünk, hogy megválasszuk, megteremtsük magunkban azokat az érzéseket, érzelmeket, melyeket át szeretnénk élni.

AZ A KÉPESSÉGÜNK, HOGY ÉLETÜNKBEN MINDENT MEGVÁLTOZTATHATUNK, S AZ A FELISMERÉS, HOGY MÉG AZ ÉRZELMEINKET IS MEGVÁLASZTHATJUK, MEGTEREMTHETJÜK A LEGSZEBB ÉRZÉSEKET, A LEGNAGYOBB KIHATÁSSAL VAN AZ ÉLETÜNKRE. HISZEN HA AZ ÉRZELMI ÉLETÜNK RENDBEN VAN, AKKOR KIEGYENSÚLYOZOTT, BOLDOG ÉLETET ÉLÜNK. A JÓ HÍR: AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉLETÜNK VÉGÉIG FEJLESZTHETŐ.

Viszont: A KRÓNIKUS ÉRZELMI STRESSZ MEGÖLHETI AZ EMBERT.

EZÉRT GYAKRAN TÖRTÉNIK AZ ÉLETBEN, HOGY HA FELISMERTÜNK VALAMIT AZ ÉRZELMI ÉLETÜNKKEL KAPCSOLATBAN, AKKOR VÁLTOZTATNUNK KELL VALAMIT. ELSŐSORBAN MAGUNKAT, NÉZŐPONTJAINKAT LEHET VÁLTOZTATNI. ÁM AZ ÉLETBEN AZ ELENGEDÉST IS FOLYTON TANULJUK. ÉLETÜNK VÉGÉN UGYANIS NEM CSUPÁN EMBEREKET, DOLGOKAT, TÁRGYAKAT, HELYSZÍNEKET, DE MÉG A TESTÜNKET IS EL KELL HAGYNUNK, EL KELL ENGEDNÜNK. EZ MINÉL TUDATOSABB, ANNÁL JOBB.  EGÉSZ ÉLETÜNK TEHÁT TAPASZTALATSZERZÉSRŐL ÉS AZ ELENGEDÉSRŐL IS SZÓL.

 

Csak akkor kerülhetünk egy hullámhosszra az életünkben megvalósítandó dolgokkal, ha tudatosan vonzáskörünkbe vonjuk azokat.
Világunkban csak az valósulhat meg, amiben mélységesen hiszünk. Főleg a tekintetben igaz ez, amit magunkról hiszünk. Önmagunkról táplált véleményünk szab irányt földi életünknek. Ez természetesen azt is jelenti, hogy csak akkor lesz erőnk és hatalmunk sorsunkat alakítani, ha megtanuljuk megérteni, hogy minden erő és minden hatalom belőlünk fakad, és nem a külvilágból ér minket. A külvilág ugyanis saját bensőnk tükre.

Ha Te is magad mellett döntesz, jelentkezz ITT:

Működő e-mailcímed, családi és keresztneved, valamint telefonszámod, képzés neve (pl. traumaoldás/allergiaoldás/leszoktatás) megadásával.

Melyiket választod?

–         Egyéni kísérés/coaching: négy hét, heti 1×90 perc /12.000 Ft.

Elmélet és gyakorlat személyes találkozással. +

3 db kinyomtatott könyv, melyek ára összesen 10.000 Ft.  Összesítve 58.000Ft

Shopban rendelhető és előre fizetendő, helyszínen átvehető.

 

Egyéni kísérés/coaching: nyolc héten át, heti 1×90 perc /12.000 Ft-ért. Elmélet és gyakorlat személyes találkozással. + 3 db kinyomtatott könyv, melyek ára összesen 10.000 Ft. Összesítve 106.000 Ft

Shopban rendelhető és előre fizetendő, helyszínen átvehető. 

 

Csoportos, elméleti és gyakorlati képzés online 8 héten át, az első 90 percben együttes gyakorlással. Az első alkalmon megkapod a 3 db. könyvet és a technikák leírását. Összesítve 90.000Ft

Jogi utalások:

A szemináriumaimon, tanításaimon való részvétel saját felelősségre történik, és nem helyettesíti az orvosi vagy gyógyászati kezelést. Az összes benne foglalt „technika” az öngyógyító erőket aktiválja és az orvosi kezeléseket vagy terápiákat pozitívan támogathatja, a gyógyulást gyorsíthatja. Nem ígérek gyógyítást, viszont rengeteg felismerést, önismeretet „AHÁÁÁ!”-élményt igen. Ez egy belső „út”.

Németül: www.selbstheilungstechnik.com

Lépj kapcsolatba velem!
  Helyszínt, napot és egy időpontot válassz.

  Időpont váltogatása, áthelyezése nem lehetséges. Ha nem jelensz meg a megjelölt napon és órában, olvasd a közös gyakorlás helyett a Ruth-Huber-könyveket (kék színűvel kezdve.) Írj fel mindent, amit tisztázni szeretnél. Úgy értem: ahol a mondatot, szavakat érted, de nincs mögötte személyes tapasztalatod, megélésed.
  E jegyzeteidet, kérdéseidet küldd el a tizbognarlany@gmail.com –ra a következő időpontod előtt 2 nappal. Ezeket megbeszéljük. Ezzel az „önmunkával” pótolod az elmulasztott 90 percet. Ám ez csak az elmélet. Fontos a rendszeres megjelenés, hogy az ideális energetikai állapotot meg tudd teremteni és fenntartani.

  Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
  Click outside to hide the compare bar
  Compare
  Wishlist 0
  Open wishlist page Continue shopping

  Öngyógyító bónuszt ajándékozáshoz megrendelem!

  Irakozz fel a bónuszokért!